Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Eğitim programlarına katılmak isteyen adayların Buluş İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumuna aşağıdaki belgeler ile başvurması gerekmektedir;

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İçin;

a) Eğitim Kurumu'na hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı,

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler,

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler,

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

e) Nüfus cüzdanının aslı,

 

 

Önemli Bilgiler

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde Buluş Eğitim Kurumu tarafından tasdiki yapılır.

 

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

 

Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.