Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

İşverenin yükümlülükleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini

sağlar.

 

Kurumumuz yine aynı yönetmelik uyarınca Bakanlıkça yetkili bir Eğitim Kurumu olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenlemektedir.